Razmišljanje uz zakazani
sastanak (11.2.2019. u 10 sati) 
u Ministarstvu regionalnog
razvoja i fondova EU RH

 Zagreb, 2.
veljače 23019.

 

“MREŽA SPOMEN 
GALERIJA”

kulturno-turistički projekt u prekograničnoj

suradnji Hrvatske – Bosne i Hercegovine – Crne Gore

 PROJEKT

Pokretač projekta: HRVATSKI ULJUDBENI POKRET,
uljudbeno i gospodarsko ortačko društvo iz Zagreba

Osnivači projekta: HRVATSKI ULJUDBENI POKRET,
uljudbeno i gospodarsko ortačko društvo iz Zagreba, udruga “Doniraj
svijetu hrvatsku knjigu” iz Zagreba i udruga “Domovinska i
iseljenička zajednica” iz Zagreba

Radna suradnja u
projektu
: udruge i
inicijative s područja ove prekogranične suradnje

Društvena suradnja u
projektu
: državna
tijela, znanstvene, kulturne i turističke ustanove županija, općina i gradova u
kojima će se provoditi projekt

Djelatni oblici
projekta
: spomen
galerije “Zvonimir Katalenić” u Velikoj Gorici, “Zdravko
Dučmelić” u Vinkovcima, “Musa Ćazim Ćatić” u Tešnju i
“Vjenceslav Čižek” u Tivtu

Opseg projekta: usmjerenost na predstavljanje
života i djela osoba naznačenih u nazivu spomen galerija, ali i drugih
kulturnih stvaratelja pogodnih turističkom predstavljanju grada u kojem će se
one nalaziti
 

Sadržaj projekta: izložbeni prostor, arhiv, studijska
čitaonica, internetski studio, upravno-organizacijski prostor

Ulaganje u projekt: “Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i
Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.
” s pratećom financijskom
potporom

 POMOĆNI PROJEKTI

Dokumentacijski elektronički, ali i tiskani, časopisi definirani sadržinom kao:
“Glasnik”, “Država Hrvatska” i “Naš behar” (model
vidjeti od 8.2.2019. na: www.hrvatska-uljudba.com)

Dokumentacijski
leksikonski nakladnički nizovi
suradnika novina i časopisa definirani simbolički kao:
“Leksikon suradnika Plave revije”, “Leksikon suradnika Almanaha
hrvatskih sveučilištaraca” i “Leksikon suradnika Novog behara”
(model kao prve tri knjige “Leksikona suradnika Plave revije” može se
dobiti putem mobitela na 091-33.88.431 ili e-mailom na
hrvatska.uljudba@gmail.com

 PITANJA KAO POSLOGA ZA
RASPRAVU NA SASTANKU

1. Ugovori između
sudionika projekta
: (1) Je li zadovoljavajući broj i sastav navedenih
osnivača projekta, (2) tko bi bili prihvatljivi suradnici u projektu (načelni
primjeri), (3) kako bi trebao izgledati ugovor između osnivača projekta, (4)
kako bi trebao izgledati ugovor između osnivača i suradnika u projektu, (5)
kako bi trebao izgledati ugovor između osnivača i državnih tijela, odnosno
znanstvenih, kulturnih i turističkih ustanova

2. Elaborat za
realizaciju projekta
: (1) ogledni primjerak elaborata sa skupom ocjenitbenih
pokazatelja, (2) preporuka za 
profesionalnu suradnju u izradi elaborata, (3) mogućnost
stručne pomoći od strane državnih tijela i služni Europske Unije

3. Financiranje
suradničkih usluga
: (1) pripremni poslovi, (2) realizacija projekta, (3) u
razdoblju nakon završetka projekta

4. Odnošaji s državnim
tijelima – ministarstva regionalnog razvitka i kulture, odjeli za kulturu i
turizam županija, općina i gradova
: (1) društveni status projekta, (2)
uvrštenje u postojeće programe, (3) sveze s odgovarajućim projektima u
Europskoj Uniji 

5. Uvrštenje projekta
u državne programe
: (1) projekt kao načelno prihvaćena samostalna
kulturno-turistička cjelina (2) na državnoj razini i (3) na razini lokalne
zajednice

6. Mikro-lokacije
projekta
: (1) prilagođeni postojeći objekti, (2) novi objekti, (3) stručni
odabir lokacije

7. Pribavljanje građe
koja će se nalaziti u spomen galerijama
: (1) popisi, bibliografije,
postojeći smještaj, (2) način pribavljanja građe, (3) stručni odabir građe, (4)
kritičarski osvrti, (5) katalozi

 

Za osnivače:

 

HRVATSKI ULJUDBENI POKRET

Uljudbeno
i gospodarsko ortačko društvo

ZAGREB

 

dr. sc. Tomislav Dragun

opunomoćenik Ortaštva