Iz knjige Magdalene Lončarić “Židovska zajednica u Varaždinu” saznajemo mnogo zanimljivih informacija o sudbini imovine Židova u Varaždinu. Nu, kako Varaždin nije na kraju svijeta, to znači i u cijeloj Hrvcatskoj.

Varaždinska Židovska bogoštovna općina utemeljena je 1777. godine. Ona je “još 1811. uspjela je od varaždinskoga Gradskog poglavarstva ishoditi dopuštenje za useljenje prvih 29 židovskih obitelji u Varaždin. Tijekom nadolazećih godina njihov se broj stalno povećavao, pa je 1900. u Varaždinu bilo 728 Židova.” Taj je broj nakon Drugoga svjetskog rata spao na svega 42. Varaždinska Židovska općina ugašena je 1949. godine.

Što se je dogodilo s imovinom Židova u Varaždinu?

“Stradanja varaždinskih Židova u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i bestidno oduzimanje njihove imovine nastavljeno je u Titovoj FNRJ. … Stvaranjem socijalističke Jugoslavije jednom oduzeti stambeni i gospodarski objekti te zemljišta Židova prešli su u druge ruke.”

Koje “druge ruke”?

“Brojni Varaždinci još uvijek nemaju pojma u čijim kućama žive i na koji su način njihovi preci stekli bivšu židovsku imovinu.”

Imaju li ti “drugi ljudi” ime i prezime?

“Zanimljiv je primjer Kukuljevićeva ulica. Naime, ona je prva u kojoj su nekada većinu stanovništva činili Židovi, a tu su izgradili i prvu bogomolju koja još uvijek postoji na kućnom broju 26. Kada bi danas prošli tom ulicom od kuće do kuće, vjerujem da ne bi zatekli nikoga od njih.”

Zbilja, zar bi to mogao učiniti socijalistički čovjek?

“Još jedna nepoznanica u ovoj priči je Grad Varaždin, jer još nitko nije istražio koju je sve imovinu prisvojio od ubijenih, iseljenih, odnosno besramno opljačkanih Židova. Javnost bi valjda napokon trebala doznati na koji se način od svibnja 1945. godine do današnjih dana upravljalo tom imovinom i u čijim je sve rukama završila.”

Ja mislim ipak da su bile prikrivene ustaške guje! Slažete li se sa mnom prof. Ivo Josipoviću?

Izvor:

“Tabu tema: Znaju li Varaždinci kako su se njihovi preci domogli kuća i druge imovine Židova?”, Regionalni Tjednik, Varaždin, 19. studenog 2017. godine