dr. sc. Tomislav Dragun

Pete poljanice 7

10000 ZAGREB

 

Zagreb, 1. prosinca 2018.

 

prof. dr. sc. Ivo Goldstein

ZAGREB

 

 

PROMEMORIJA

znanstveno-istraživačkog projekta “Status imovine Židova u Banovini Hrvatskoj i u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u svezi s danas aktualnim odnošajima Židova i Hrvata”

 

Temeljni smjer istraživanja

Ovo je prožidovski, niti (ne daj Bože) prosrpski projekt, nego isključivo istraživanje prohrvatski usmjereno, ali uz kriterije istine i praktične učinkovitosti, na kojem će – uz ostale dobronamjerne znanstvenike  – raditi i hrvatski nacionalisti, nikako hrvatski disidenti. Tražit će se odgovori na pitanja: Što se je dogodilo s imovinom Židova u doba Nezavisne Države Hrvatske? – Zašto se je dogodilo to što se je dogodilo? – te: Kakve sve to ima posljedice po hrvatske nacionalne i državne interese i ciljeve? Nepristrano. Bez promičbe. Bez stranačke usmjerenosti, bilo čije.

Temeljni ciljevi istraživanja

Nastojat će se dati odgovore na pitanja o statusu imovine Židova u Banovini Hrvatskoj, u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i u prvim poslijeratnim godinama, nakon završetka Rata, u Jugoslaviji, a što u sebi u prvom redu uključuje pronalaženje odgovora na sljedeća pitanja:

 1. Jesu li Židovi bili prepreka osamostaljenju Hrvatske kao državnog subjekata?,
 2. Je li “preuzimanje” imovine Židova bio definirani projekt?
 3. Tko je i na koji način je provodio “preuzimanje” imovine Židova u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj?
 4. Kakvi su rezultati “preuzimanja” imovine Židova u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, odnosno uopće u Hrvatskoj?
 5. Kako se, u svrhu prijateljskog razumijevanja i opće suradnje između Židova i Hrvata, mogu otkloniti posljedice “preuzimanja” imovine Židova u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj?
Tijek istraživanja

Istraživanje će provesti (voditelj projekta) dr. sc. Tomislav Dragun sa svojim revizijsko-financijskim i informatičkim timom, a u suradnji s istaknutim i uglednim znanstvenicima židovske i hrvatske narodnosti.

Rad na projektu i njegovo financiranje

Projekt će biti realiziran u skromnim financijskim okvirima za koje će se tražiti potpora dragovoljnih darovatelja.

Projekt će biti realiziran u suradnji sa znanstvenim ustrojima i udrugama zainteresiranim za ovo pitanje.

Kriteriji sadržaja projekta
 1. Uvodno polazište: Čemu i zašto ovo istraživanje?
 2. Hrvatsko povijesno državno pravo: izvori, sadržina, ciljevi.
 3. Židovi i pitanje samostalne hrvatske države
 4. Imovina Židova u Banovini Hrvatskoj
 5. Zakonodavna regulacija imovine Židova u NDH
 6. Primjena zakonskih rješenja NDH u svezi s imovinom Židova
 7. Provedba zakonskih rješenja za “preuzimanje” imovine Židova u NDH
 8. Učinci zakonskih rješenja za “preuzimanje” imovine Židova i njihove provedbe u NDH – konkretni slučajevi
 9. Karakteristični slučajevi (vlasnici, poduzeća, zaposlenost, proizvodnja/usluge/financije, tržište) u svezi s “preuzimanjem” imovine Židova u NDH
 10. Promjene na imovini Židova “preuzetoj” tijekom NDH nakon 8. svibnja 1945. godine
 11. Današnja stanja imovine Židova koja je “preuzeta” u doba NDH
 12. Rezultati istraživanja, zaključna stajališta, prijedlozi za praktičnu ugradbu u akcijske programe