HRVATSKI ULJUDENI POKRET, Uljudbeno i gospodarsko ortačko društvo, Zagreb, Pete poljanice 7, uz opću suglasnost članova i na temelju usmenog ugovora o osnivanju društva, donijelo je u Zagrebu 22. veljače 2019. godine sljedeću

 

ODLUKU

o pokretanju povijesno-revizijskog projekta

“Oduzeta imovina Židova u Hrvatskoj”

 

Točka 1.

Prihvaća se, u okviru znanstveno-istraživačkog projekta “Hrvatsko gospodarstvo 1939.-1945.” pokrenuti povijesno-revizijski projekt “Oduzeta imovina Židova u Hrvatskoj”.

Točka 2.

Ovaj revizijski projekt polazi od činjenica nastalih donošenjem i provedbom propisa Nezavisne Države Hrvatske koji su se koristili u cilju oduzimanja imovina Židova u Hrvatskoj.

Točka 3.

Ovaj revizijski projekt će se realizirati prema zamisli i projektnim rješenjima dr. sc. Tomislava Draguna, kojemu se u tom smislu priznaju sva autorska i organizacijska prava, a koje se sastoje od sljedećih izvedbenih polazišta:

  1. propisi Nezavisne Države Hrvatske kojima se oduzima imovina Židova su pravno, uljudbeno i civilizacijski neprihvatljivi, te se utvrđuje njihova potpuna ništetnost,
  2. slijedom primjene dotičnih propisa oduzeta imovina Židova se vraća u njihovo prvobitno vlasništvo, i to s trenutkom oduzimanja,
  3. sva daljnja preuzimanja, u vlasništvo ili korištenje, na navedeni način oduzete imovine Židova su nevažeća.

Točka 4.

Ovo ortačko društvo korist će sva uljudbeno i civilizacijski prihvatljiva sredstva kako bi se ostvarili ciljevi ovog povijesno-revizijskog projekta.

Točka 5.

Ovo ortačko društvo ne prihvaća i ignorira sve aktivnosti usmjerene na dosad primjenjivani oblik i način “povrata imovine Židova”, kao i neprihvatljivo definiranje vlasništva i raspolaganje s imovinom Židova koja im je oduzeta na prethodno navedeni način, a koje polazi od njihova izvornog vlasničkog prava na nju, kako u financijskom, tako i u fizičkom obliku.

Točka 6.

Zadužuje se i ovlašćuje dr. sc. Tomislav Dragun, opunomoćenik ovog ortačkog društva, učiniti sljedeće: (1) izraditi elaborat o realizaciji ovog povijesno-revizijskog projekta, (2) uspostaviti Registar (uključujući njegov sadržaj, oblik i izgled) oduzete imovine Židova, s kronologijskim tijekovima, i (3) zaključiti sve potrebite konzorcijske, izvedbene i druge tomu prispodobive ugovore i sporazume, s fizičkim i pravnim osobama, a u svrhu ostvarenja ovog povijesno-revizijskog projekta.

Točka 7.

Ovaj revizijski projekt počinje danom donošenja ove odluke, te nema čvrsto određen rok završetka.

 

 

Za članove ovog ortačkog društva:

dr. sc. Tomislav Dragun

opunomoćenik Ortaštva