HRVATSKI ULJUDBENI POKRET

Uljudbeno i gospodarsko ortačko društvo

Zagreb – Pete poljanice 7

 

Zagreb, 8. veljače 2019.

 

Na temelju odredbi usmeno zaključenog Ortačkog ugovora Hrvatski uljudbeni pokret, Uljudbeno i gospodarsko ortačko društvo, iz Zagreba, nastavno donosi ova

 

PRAVILA

Odbora za registraciju oduzete imovine Židova

 

Članak 1.

Članovi ovoga društva – ortaci uočavaju činjenicu da se često vode brojne rasprave u svezi s imovinom Židova oduzetom u doba Nezavisne Države Hrvatske.

 

Članak 2.

Članovi ovoga društva – ortaci, kao prokušani i iskusni društveni profesionalci, odlučili su drugačije prići istraživanju toga pitanja, pa u tom smislu utemeljuju Odbor za registraciju oduzete imovine Židova.

 

Članak 3.

Tako će u smislu čl. 2. ovih Pravila ovaj Odbor raditi na sljedećem:

  1. istražiti zakonski okvir koji je poslužio za oduzimanje imovine Židova u doba Nezavisne Države Hrvatske,
  2. identificirati pojedinačno svu imovinu Židova oduzetu u doba Nezavisne Države Hrvatske,
  3. locirati i utvrditi sadašnje stanje, te korištenje imovine Židova oduzete u doba Nezavisne Države Hrvatske, te izraditi pouzdan “Registar imovine Židova oduzete u doba Nezavisne Države Hrvatske”,

istodobno analitički doći do istinitih zaključaka o tome:

  1. Što su Židovi i njihova imovina 1941. godine doista značili u hrvatskom gospodarstvu?
  2. Što se je dogodilo s imovinom Židova u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske, kako je ona tretirana nakon 8. svibnja 1945. godine, te kakvo je njeno stanje danas?
  3. Kakav je bio odraz vlasničkih promjena u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, naravno s obzirom na imovinu Židova, na efikasnost i snagu hrvatskog gospodarstva?

 

Članak 4.

Ovaj Odbor će izraditi stručno-izvedbeni elaborat u kome će potanko razraditi program: sadržinu i tijek aktivnosti u svezi s preporukama za pravedno rješavanje ovoga pitanja.

 

Članak 5.

Članovima ovoga društva – ortacima je poznato da je u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske Židovima “oduzeto 668 tvornica i 2.000 stanova” (“Jutarnji list”, Zagreb, 31. prosinca 2000. i 1 siječnja 2001. godine), pa će slijedom dotične činjenice i arhivske građe, do kraja istražiti sve ono što je u tom članku navedeno.

 

Članak 6.

Ovaj Odbor će surađivati sa svim pravnim i fizičkim osobama koje se bave proučavanjem života Židova u Hrvatskoj.

 

Članak 7.

Ovaj Odbor nema vremenskog i područnog ograničenja u svome djelovanju, a na njegovo čelo se postavlja opunomoćenik Ortaštava dr. sc. Tomislav Dragun.

dr. sc. Tomislav Dragun

opunomoćenik Ortaštva