Radeći na vlastitom istraživačkom projektu “Hrvatsko gospodarstvo 1939.-1945.” susreo sam se i s dva posebno zanimljiva i međusobno povezana pitanja. To su žrtve Rata, osobito one iz Jasenovca, i imovina Židova u doba Nezavisne Države Hrvatske, pitanja koja sve do danas nisu razriješena na zadovoljavajući način.

U tom smislu zaista je nužno naći odgovor koji bi mogao objasniti, a to se nalazi na mom istraživačkom putu, odnošaj gospodarskih zbivanja u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (integralnom ustroju svih ljudi koji su u to doba živjeli na njenom području – prema mojim spoznajama i činjenicama koje sam dosad utvrdio). Kažem naći odgovor, jer sve ono što se čuje u javnosti (i intelektualnoj, povijesno-specijalističkoj) pusta je karijeristička i promičbena magla u kojoj se ne vidi ni prst pred nosom.

 

Ne mogavši to prihvatiti krenuo sam u potragu za istinom, odnosno kako bih utvrdio:

  1. Što su Židovi i njihova imovina 1941. godine doista značili za hrvatsko gospodarstvo?
  2. Što se je dogodilo s imovinom Židova u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske, kako je ona tretirana nakon 8. svibnja 1945. godine, te kakvo je njeno stanje danas?
  3. Kakav je bio odraz vlasničkih promjena u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, naravno s obzirom na imovinu Židova, na efikasnost i snagu hrvatskog gospodarstva?

Razumije se, nije moje pritom nikako raspravljati o tome hoće li se imovina Židova, koja im je oduzeta u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske, ikada i kako vratiti, bllo njima ili njihovim nasljednicima. Za to svakako postoje zainteresirane osobe, za taj povrat imovine, i nadležna državna tijela koja bi ga mogla i trebala provesti.

Moje zanimanje uopće ne prelazi okvire spoznaje gospodarskih posljedice te (nedvojbeno društveno neprihvatljive) pojave.

 

Dosad nisam u tom smislu mnogo napravio. Ali, krenuo sam. A nastavit ću do kraja, dok budem mogao tragati i dok budem u stanju shvatiti rezultate do kojih ću doći. Vjerojatno se to nekima ne će svidjeti, ali to uistinu nije problem koji bi mene mogao zabrinjavati, kamo li ometati.

Za početak sam pregledao “Narodne novine” iz 1941. godine i utvrdio da su donesene sljedeće zakonske odredbe (NN br. 44, 5. lipnja 1941. godine):

  1. Zakonska odredba o sprečavanju prikrivanja židovskog imetka
  2. Zakonska odredba o obveznoj prijavi imetka Židova i židovskih poduzeća
  3. Provedbena naredba Zakonske opdredbe omobveznoj prijavi imetka Židova i židovskih poduzeća od 5. lipnja 1941. godine

 

Nakon toga kontaktirao sam prof. dr. sc. Ivu Goldsteina, pa se i susreo se s njim  u Hrvatskom Državnom Arhivu. Rado mi je pomogao, te mi je dao svoj tekst o židovskoj kontribuciji u 1941. godini.