HRVATSKI ULJUDBENI POKRET

Uljudbeno i gospodarsko ortačko društvo

Ured opunomoćeništva

10000 ZAGREB – Pete poljanice 7

091-33.88.431

tomislav.dragun@gmail.com

 

Zagreb, 13. studenog 2018.

 

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

za ravnatelja

Ulica Ivana Tkalčića 19

10000 ZAGREB

Istoznačno:

Dražen Jelenić, glavni državni odvjetnik, Zagreb, Gajeva 30.a

Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH, Zagreb, Trg sv. Marka 2

Kolinda Grabar Kitarović, Predsjednica RH, Zagreb, Pantovčak 247

Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora, Zagreb, Trg sv. Marka 6

 

 

Predmet:

Obnova Inicijativa za reviziju

pretvorbe društvenih poduzeća.-

 

Ovim SLUŽBENO obnavljam svoje Inicijative za reviziju pretvorbe društvenih poduzeća, i to kako slijedi:

Ad 1.

Preko Udruge hrvatskih revizora “Benedikt Kotruljević” iz Zagreba pokrenuo sam u siječnju 2000. godine preko Vlade RH (predsjednik: Ivica Račan) inicijativu za reviziju pretvorbe društvenih poduzeća.

Nevjerojatno, ali istinito: Do danas (skoro 19 godina) na nju nije odgovoreno.

Odgovor nikako nije Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije (3. svibnja 2001. godine), jer se radi o aktu kojim se zapravo izbjegava prava revizija pretvorbe društvenih poduzeća, budući se u praksi svodi samo na “zlouporabu službenog položaja odgovornih osoba“, dok ignoriraju svi aktivni aspekti procesa provedene pretvorbe društvenih poduzeća.

Prilog:

“Kutlin se revizor nudi Račanu”, N.J. – “Jutarnji list”, Zagreb, 15. siječnja 2000. godine, str. 2

Ad 2.

Podnio sam preko Zajednice Udruga zainteresiranih za otklanjanje nezakonitosti iz pretvorbe i privatizacije društvenih poduzeća iz Zagreba 29. lipnja 2006. godine Državnom uredu za reviziju zahtjev za poništenje pretvorbe i privatizacije poduzeća u Republici Hrvatskoj kao i poslovnih banaka koje evidentno nisu prošle vlasničku transformaciju kroz zakonsku pretvorbu, ali do danas na njega niste odgovorili (malo Vam je izgleda 12,5 godina?).

Prilog:

Zahtjev, 29. lipnja 2006. godine

Ad 3.

Sada pak obnavljam prijedlog, odnosno zahtjev iz 2000. i 2006. godine, te dajem obnovljenu Inicijativu za reviziju pretvorbe društvenih poduzeće sljedeće analitičke strukture:

U konkretnoj izvedbi revizijsko istraživanje trebalo bi biti usmjereno na nastavno navedene materijalne i financijske pozicije (pod pojmom dionica razumijevaju se dionice i udjeli trgovačkih društava):

ANALIZA SUSTAVNOG OSLONCA ZA PREUSTROJ HRVATSKOG GOSPODARSTVA

 1. Nužnost ili ne preustroja hrvatskog gospodarstva kroz pretvorbu društvenih poduzeća nakon osamostaljenja
 2. Optimalnost izabranog oblika preustroja hrvatskog gospodarstva kroz pretvorbu društvenih poduzeća nakon osamostaljenja
 3. Provedba modela “Markovićeve privatizacije”
 4. Odlike sustava korisnika pretvorbenih prava, te veličina i struktura tih prava
 5. Provedena procjena vrijednosti društvenih poduzeća u pretvorbi
 6. Provedeni sustav interne dokapitalizacije
 7. Provedena dioba dionica društvenih poduzeća na udio dionica za kupnju s popustom, odnosno na udio dionica bez popusta
 8. Provedeni sustav kupnje dionica društvenih poduzeća s popustom
 9. Praksa zajedničkoj kupnji dionica društvenih poduzeća od strane korisnika prava na to
 10. Provedena pretvorba banaka i osiguravajućih društava
 11. Provedena pretvorba poslovnih jedinica u vlasništvu stranih poslovnih subjekata
 12. Položaj PIF-ova i pojedinačnih stjecatelja dionica društvenih poduzeća u kuponskoj privatizaciji
 13. Brojnost i opseg dioničkog vlasništva pojedinačnih stjecatelja dionica u kuponskoj privatizaciji kojima nije omogućena razmjena dionica (odnosno dobivanje novčane naknade) s Hrvatskim fondom za privatizaciju?

ANALIZA DRUŠTVENOG POGODOVANJA U PREUSTROJU HRVATSKOG GOSPODARSTVA

 1. Utvrđivanje visine obveza društvenih poduzeća u pretvorbi uključujući depozite vanjskih subjekata
 2. Procjena vrijednosti obveza društvenih poduzeća u pretvorbi
 3. Korištenje skrbničkih računa u pretvorbi društvenih poduzeća
 4. Korištenje menadžerskih kredita pri stjecanju vlasništva nad dionicama društvenih poduzeća u pretvorbi
 5. Primjena svojstava udruga malih dioničara u preuzimanju društvenih poduzeća u pretvorbi?
 6. Primjena ortačkih ugovora pri preuzimanju poduzeća u društvenom vlasništvu
 7. Kadrovska povezanost komunističkih dužnosnika u pretvorbi poduzeća u društvenom vlasništvu
 8. Uloga Službe društvenog knjigovodstva u pripremi i provedbi pretvorbe društvenih poduzeća
 9. Ostvarivanje prava na dividendu na neotplaćene dionice
 10. Korištenje bankarskih potencijala za financiranje kupnje dionica društvenih poduzeća u pretvorbi
 11. Suradnja s inozemnim subjektima tijekom pretvorbe društvenih poduzeća?
 12. Korištenje mogućnosti koje pružaju offshore oaze pri pretvorbi društvenih poduzeća
 13. Korištenje direktorskog položaja u cilju vlasničkog preuzimanja društva u pretvorbi?
 14. Razlozi i rezultati osnivanja PIF-ova?
 15. Društvena opravdanost i gospodarska razložnost zamjene dionica (odnosno davanja novčane naknade) između pojedinačnih vlasnika dionica i Hrvatskog fonda za privatizaciju, posebno između PIF-ova i Hrvatskog fonda za privatizaciju

ANALIZA KORIŠTENJA NEZAKONITIH I NEČASNIH POSTUPAKA U PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA

 1. Fakturiranje za nepostojeće usluge i naplata tih tražbina, odnosno transfer sredstava društvenog poduzeća u pretvorbi na vanjske račune u cilju kupnje njegovih dionica
 2. Korištenje sindikalnog ustroja u svezi s kriterijem “sve je pod kontrolom” u cilju preuzimanja društvenih poduzeća u pretvorbi
 3. Prodaja društvenih poduzeća u pretvorbi za “jednu kunu”
 4. Izvori sredstava za “torbarenje” pri kupnji dionica društvenih poduzeća u pretvorbi
 5. Nenamjensko korištenje bankarskih kredita tijekom pretvorbe društvenih poduzeća
 6. Nenamjensko korištenje sredstava poduzeća u državnom vlasništvu, odnosno državnih jamstava i poticaja
 7. Funkcija stečajeva u preuzimanju društvenih poduzeća u pretvorbi?
 8. Poslovni odnošaji Hrvatskoj fonda za privatizacijau i PIF-ova prije njihove registracije
 9. Otpis dugova prema državi preuzetih društvenih poduzeća
 10. Primjena dokapitalizacije “reda radi” korištene u svrhu podloge za preuzimanje društvenih poduzeća u pretvorbi
 11. Praksa prenamjene zemljišta na korištenju društvenih poduzeća u pretvorbi
 12. Podmira poreznih obveza sredstvima preuzetih društvenih poduzeća kroz preuzimanje njihovih sredstava od strane državnih tijela, ustanova i agencija, pri “napuhanoj vrijednosti”, bilo od strane vlasnika dionica, bilo od strane članova uprave

Nezavisno od Vaše odluke mi smo se prihvatili ovog posla. Osjećate li Vi pak deficitarnim glede mogućnosti ovladavanja predmetnom građom rado ćemo Vas (bez ikakvog omalovažavanja) izložiti svoju (autoriziranu) metodologiju uz pomoć koje se može na zadovoljavajući način riješiti ovo pitanje.

S poštovanjem

dr. sc. Tomislav Dragun

opunomoćenik Ortaštva